Nauczycielom w szkole podstawowej proponujemy spotkanie w formie wykładowej. Wykład służy podniesieniu kompetencji w relacjach z uczniami oraz ich rodzicami. W oparciu o wcześniej przeprowadzoną analizę potrzeb omówione zostaną następujące obszary tematyczne:
– komunikacja z uczniami
– komunikacja z rodzicami
– zachowania trudne wśród uczniów (agresja, wycofywanie się z relacji, odrzucenie przez rówieśników, przemoc)
– uczniowie z objawami nadpobudliwości
– inne problemy pojawiające się w grupie rówieśniczej
– kiedy kierować na konsultacje specjalistyczne

Czas trwania: 2 godziny

Forma spotkania: spotkanie prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej

Wykład dla nauczycieli