Proponujemy zajęcia dla dzieci ukierunkowane na rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych. Warsztat realizowany jest w klasach (jedną grupę stanowi jedna klasa).

Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, scenki, dzieci dostaną wsparcie w zakresie:
– nawiązywania kontaktów
– umiejętności pracy w grupie
– radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontaktach z rówieśnikami
– zdolności rozumienia zależności – w jaki sposób określone zachowania są odbierane przez inne dzieci? Jakie powodują konsekwencje?

Czas trwania warsztatu: 2 godziny

Wykorzystywane metody: zajęcia w formie warsztatowej. Ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki

Warsztat ma także cel obserwacyjno-diagnostyczny. Przed spotkaniem trener spotka się z wychowawcą danej klasy. Także po warsztacie wychowawca otrzyma od prowadzącego informację zwrotną. Konsultacja z wychowawcą po warsztacie trwać będzie 1 godzinę.

Warsztat dla uczniów szkoły podstawowej