Proponujemy spotkanie w formie wykładowo-seminaryjnej dla rodziców uczniów szkoły podstawowej, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje rodzicielskie. Zapraszamy także rodziców, którzy napotykają problemy wychowawcze w relacjach z własnymi dziećmi.
W czasie spotkania, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę potrzeb uczestników, zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:
– komunikacji z dzieckiem i sposobu formułowania komunikatów oraz oczekiwań
– jasnego określania zasad, których przestrzegania oczekuje rodzic
– wspierania własnego dziecka
– kar i nagród
– trudności związanych z nauką szkolną: motywacji, wywiązywania się z obowiązków szkolnych, stresu związanego z oceną i weryfikacją umiejętności, a także funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

Czas trwania spotkania: 2 godziny

Forma spotkania: spotkanie prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej

Wykład dla rodziców uczniów szkoły podstawowej