Trening komunikacji

Trening komunikacji

Trening jest rozbudowanym modułem warsztatu komunikacji asertywnej, co oznacza, że na tych zajęciach masz możliwość: poznania technik i sposobów efektywnej komunikacji jak na warsztacie, pracy indywidualnej czyli trenowania komunikacji, otrzymania od grupy informacji zwrotnej o zmianach w Twojej postawie, pracy

Czym jest pewność siebie?

Czym jest pewność siebie?

Pewność siebie to termin zbliżony do terminu poczucie własnej wartości, na które składa się samoocena (zbiór opinii o sobie, swoich uzdolnieniach, umiejętnościach, zasobach itp.) połączona z reakcjami emocjonalnymi na daną opinię o sobie. Posługując się przykładem: tworząc nowy związek może