Trening komunikacji

Trening komunikacji

Trening jest rozbudowanym modułem warsztatu komunikacji asertywnej, co oznacza, że na tych zajęciach masz możliwość: poznania technik i sposobów efektywnej komunikacji jak na warsztacie, pracy indywidualnej czyli trenowania komunikacji, otrzymania od grupy informacji zwrotnej o zmianach w Twojej postawie, pracy

Warsztat komunikacji

Warsztat komunikacji

Komunikacja to podstawa naszych relacji z innymi osobami – codziennie z kimś rozmawiamy, porozumiewamy się, wyjaśniamy, przemawiamy, przekazujemy wiadomości i je odbieramy, a także słuchamy. To, w jaki sposób słuchamy, jesteśmy słuchani i jak budujemy wypowiedzi wpływa na nasze relacje z innymi osobami. Częstym powodem nieporozumień w pracy czy sprzeczek