Warsztat – łączy w sobie elementy treningu i edukacji z danego zakresu. Uczestnicy poprzez różne formy aktywnego udziału wymieniają się swoimi doświadczeniami, jak również bazują na wiedzy i kompetencjach trenera. A następnie uczą się konkretnej umiejętności i w ostatnim etapie planowane jest np. wdrożenie nowej wiedzy. Praca warsztatowa związana jest z realizacją ściśle określonych zadań i celów. W trakcie warsztatu pracujemy według konkretnego scenariusza.

WARSZTAT KOMUNIKACJI                                  WARSZTAT ASERTYWNOŚCI                                RADZENIE SOBIE ZE STRESEM                            WARSZTAT: POLUBIĆ SIEBIE

               paper_boats_2_hires                                    95

Więcej warsztatów znajdziesz na TEJ stronie.

 

Trening – jest to proces mający na celu rozwój osobisty, zwiększenie zakresu kompetencji poprzez aktywny udział uczestników w ćwiczeniach i doświadczanie nowych możliwych rozwiązań. Jest to taki rodzaj aktywnej nauki z danego zakresu, który prowadzi do zmiany i ma na celu jej utrwalenie, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zadania.

W trakcie treningu:

  • szczególny nacisk kładziemy na doświadczenie, co znaczy, że uczymy się przez doświadczenie,
  • uczestnik ma możliwość zdobycia wiedzy o sobie samym w danym obszarze treningu, która prowadzi do zmiany np. w sposobie komunikowania się z innymi osobami,
  • aktywna forma pracy oznacza, że trenujemy i doskonalimy umiejętności, stąd trening trwa dłużej niż warsztat,
  • pracujemy nad bieżącymi sytuacjami i nad tym, z czym przychodzą uczestnicy.

 

TRENING KOMUNIKACJI                                        TRENING ASERTYWNOŚCI

            origami_windmill_hires

 

Grupa rozwoju osobistego – ma za zadanie rozwijanie umiejętności społecznych i osobistego potencjału uczestników. Grupa liczy od kilku do kilkunastu osób. Nie ma potrzeby odbywania spotkania konsultacyjnego przed przystąpieniem do grupy, choć może się tak zdarzyć. Często takie grupy mają charakter otwarty. Spotkania odbywają się regularnie – raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

 

GRUPA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI                   GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO                           GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB

SPOŁECZNYCH DLA DZIECI                                                            DLA KOBIET                                          ROZSTAJĄCYCH SIĘ I PO ROZSTANIU

playdate_stockphoto                     broken-heart-1207380_1280-1080x675