Grupa przeznaczona jest dla dzieci, które mają problemy w relacjach rówieśniczych z różnych powodów: nieśmiałości, tendencji do dominacji, nieumiejętności współdziałania z innymi, mają za sobą negatywne doświadczenia w postaci odrzucenia przez grupę, doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony rówieśników, czują się osamotnione – odczuwają brak przyjaciół.

 

Aktualnie przyjmujemy zapisy do grupy wiekowej 8-11 lat.

Cel zajęć:

  • Wzrost kompetencji w zakresie nawiązywania relacji rówieśniczych
  • Nabycie umiejętności współdziałania w sytuacji zabawy i przy wykonywaniu wspólnych zadań
  • Korekta negatywnych zachowań, które wpływały na odrzucenie przez grupę
  • Zrozumienie, jak własne zachowania są odbierane przez rówieśników, pomoc w doświadczeniu konsekwencji własnych zachowań
  • Zdobycie pozytywnego doświadczenia funkcjonowania z sukcesem w grupie rówieśniczej

 

Harmonogram spotkań:

Planujemy cykl 7 spotkań dla dzieci w soboty, w godz. 10.00-11.30

Po zakończeniu cyklu spotkań dla dzieci planowane jest spotkanie dla rodziców w celu przekazania informacji zwrotnych. Termin spotkania jest ustalany indywidualnie w sekretariacie Warszawskiej Grupy Psychologicznej.

Prowadzący: psycholog dziecięcy, pedagog specjalny Agnieszka Majerowicz

Koszt jednego spotkania grupy to 80 zł/osoba (płatne za miesiąc z góry). Przed przystąpieniem do grupy obowiązuje wizyta kwalifikująca, która trwa 50 minut (nie gwarantuje przystąpienia do grupy jeśli terapeuta oceni, że nie jest ona odpowiednia dla danego dziecka). Z wizyty kwalifikującej zwolnione są dzieci, które uczestniczyły już w zajęciach z terapeutą prowadzącym grupę. Koszt wizyty kwalifikującej wynosi 130 zł. Koszt spotkania dla rodziców wynosi 120 zł.

Miejsce: Siedziba Warszawskiej Grupy Psychologicznej, ul. Czerska 18 lok. 130 (VI klatka VII piętro) w Warszawie

Zapisy i informacje: info@wgp.org.pl lub pod numerem telefonu: (22) 402 88 89

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do odwołania spotkań grupy.

 

poradnik_logotyp

Grupa rozwoju umiejętności społecznych dla dzieci w wieku szkolnym