Wykład dla nauczycieli

Nauczycielom w szkole podstawowej proponujemy spotkanie w formie wykładowej. Wykład służy podniesieniu kompetencji w relacjach z uczniami oraz ich rodzicami. W oparciu o wcześniej przeprowadzoną analizę potrzeb omówione zostaną następujące obszary tematyczne: – komunikacja z uczniami – komunikacja z rodzicami