Warsztat – łączy w sobie elementy treningu i edukacji z danego zakresu. Uczestnicy poprzez różne formy aktywnego udziału wymieniają się swoimi doświadczeniami, jak również bazują na wiedzy i kompetencjach trenera. A następnie uczą się konkretnej umiejętności i w ostatnim etapie planowane jest np. wdrożenie nowej wiedzy. Praca warsztatowa związana jest z realizacją ściśle określonych zadań i celów. W trakcie warsztatu pracujemy według konkretnego scenariusza.

 

Trening – jest to proces mający na celu rozwój osobisty, zwiększenie zakresu kompetencji poprzez aktywny udział uczestników w ćwiczeniach i doświadczanie nowych możliwych rozwiązań. Jest to taki rodzaj aktywnej nauki z danego zakresu, który prowadzi do zmiany i ma na celu jej utrwalenie, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zadania.

W trakcie treningu:

  • szczególny nacisk kładziemy na doświadczenie, co znaczy, że uczymy się przez doświadczenie,
  • uczestnik ma możliwość zdobycia wiedzy o sobie samym w danym obszarze treningu, która prowadzi do zmiany np. w sposobie komunikowania się z innymi osobami,
  • aktywna forma pracy oznacza, że trenujemy i doskonalimy umiejętności, stąd trening trwa dłużej niż warsztat,
  • pracujemy nad bieżącymi sytuacjami i nad tym, z czym przychodzą uczestnicy.

 

Szkolenie – jest formą edukacji, której celem jest przekazanie i pogłębienie wiedzy z danego zakresu. Jest formą pracy bazującą na prezentowaniu wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej wykładowcy, mogą być wplatane elementy ćwiczeniowe dla lepszego zobrazowania prezentowanych zagadnień.

Czym różnią się: warsztat, trening, szkolenie
Tagi: